Dla osób indywidualnych

Udzielamy porad prawnych już od 50 złotych. Ceny usług ustalane są indywidualnie na podstawie stopnia skomplikowania danej sprawy oraz nakładu pracy niezbędnego do udzielenia klientowi rzetelnej i profesjonalnej pomocy prawnej. Klient naszej Kancelarii nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

Nieodpłatnie dokonujemy wstępnej analizy sprawy. W sprawach o mniejszym stopniu skomplikowania proponujemy również nieodpłatną wstępną konsultację online. W tym celu prosimy o kontakt pod e-mail: krzysztof.kowalik@kowalikkancelaria.pl.

W celu uzyskania opinii proszę wysłać wiadomość e-mail ze wskazaniem istoty problemu oraz podaniem numeru kontaktowego, względnie preferencji w zakresie osobistego kontaktu z Państwem. Niezwłocznie (nie później niż w następnym dniu roboczym) skontaktuje się z Państwem pracownik Kancelarii przedstawiając propozycję cenową, uzależnioną od stopnia skomplikowania problemu oraz planowanego nakładu pracy.

Dla firm

W ramach stałej współpracy z firmami oferujemy preferencyjne stawki cenowe. Nasza oferta obejmuje honorarium w formie ryczałtowej lub pakiety godzinowe w zależności od potrzeb naszych biznesowych Klientów.